Pracovní vybavení

Na každou zakázku odjíždí naši pracovníci vybaveni pracovními pomůckami, které jsou specifikovány a  uvedeny v objednávce zákazníka.

Máme k dispozici následující pracovní prostředky:

Ruční nářadí

 

Optická technika

 

Strojní vybavení

 

Ochranné pracovní pomůcky

Zaměstnanci jsou vybaveni příslušnými ochrannými pracovními pomůckami podle druhu práce a podle požadavků zákazníka, v jehož prostorách práci provádíme. Používáme kupř.