Naši zaměstnanci

Plně si uvědomujeme důležitost kvality našich zaměstnanců

Popis pracovních pozic Enter-Prise Sorting ve vztahu k zákazníkovi

Inspektor Kvality – kontrolor

 • Označen visačkou, nosí firemní oblečení modré barvy.
 • Vede vlastní dokumentaci o odvedeném výkonu.
 • Dodržuje pracovní instrukce, upozorňuje na rozpory, přináší návrhy na zlepšení.

Team Leader – vedoucí směny

 • Řídí Inspektory Kvality.
 • Označen visačkou, nosí firemní oblečení zelené barvy.
 • Vede dokumentaci o práci týmu (směny).
 • Komunikuje se zástupci zákazníka ve výrobě.

Supervisor – vedoucí akcí

 • Řídí Team Leadery a Inspektory Kvality.
 • Označen visačkou, nosí firemní oblečení vínové barvy.
 • Přijímá objednávky, připravuje dokumentaci o zakázce, přijímá reklamace.
 • Komunikuje se zástupci oddělení kvality i jinými.

Realisation Assistant Manager – vedoucí pobočky

 • Řídí Supervisory a Teamleadery.
 • Metodicky vede zakázky.
 • Přijímá a přezkoumává poptávky, přijímá objednávky, připravuje dokumentaci o zakázce, přijímá a vyřizuje reklamace, připravuje podklady pro fakturaci.
 • Komunikuje se zástupci oddělení kvality i jinými.

Realisation Manager - Výkonný ředitel

 • Řídí Realisation assistant managery, supervisory a konzultanty.
 • Metodicky vede oddělení realizace.
 • Přijímá a přezkoumává poptávky, přijímá objednávky, vyřizuje reklamace.

Obchodní ředitel

 • Připravuje výběrová řízení včetně cenotvorby.
 • Přijímá a vyřizuje cenové reklamace.

Personální ředitel

 • Obsazuje Inspektory Kvality na zakázky.
 • Přijímá a vyřizuje personální reklamace.

Finanční ředitel

 • Kontroluje fakturaci.

Generální ředitel

 • Řídí finančního, obchodního, personálního a výkonného ředitele.
 • Vede obchodní jednání při zakázkách nad 1 mil CZK.
 • Vyřizuje reklamace nad 100 000 CZK