Hodnocení od zákazníků

    

K hodnocení naší práce se pravidelně vyjadřují naši zákazníci formou dotazníků.

Zákazníci nás hodnotí v následujících kritériích:

- Reakční doba (zahájení prací od oznámení potřeby)

- Cena služeb

- Výsledky kontroly (neprochází NOK kusy, nejsou zadržovány OK kusy)

- Start akce (proškolení, pracovní instrukce, samostatnost Quality inspektorů)

- Ukončení akce (reportování, zpracování dokumentace)

- Řešení reklamací, neshod (včetně nápravných i preventivních opatření)

- Kvalita lidských zdrojů dodavatele (dochvilnost, dodržování bezpečnostích a dalších předpisů zákazníka atd..)

- Vybavenost ( pracovní a ochranné pomůcky )

- Celkový dojem

 

Hodnocení zákazníků je pravidelně vyhodnocováno a případné výtky jsou ihned operativně řešeny.